2016 Chevrolet Camaro $23,500 V#189949 48k mi
March 10, 2020
2013 Kawasaki ZX-6 636 $6,500 V#004713 9,263 mi
March 16, 2020

2007 Harley Davidson Night Train $6,500 V#043836 11,982 mi