2010 Honda CBR1000RR $5,995 V#200034 34,012 mi
September 19, 2019
2011 Suzuki GSXR-600 $5,500 V#100183 21,805 mi
November 4, 2019

2013 BMW S1000RR $8,995 V#L18236 29,648

UP TO THREE YEAR WARRANTY